صندلی اداری نقش به سزایی در سلامت کارمند ایفا می‌کند و تنها پارامتری که به سلامت کمک می‌کند یک صندلی اداری استاندارد است. کارمند بر اساس روند کاری خود می‌تواند از صندلی استفاده کند که بدون کشیدگی و قوس بیش از حد معمول به وسایل مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. در مورد یک صندلی اداری، تنظیم ارتفاع، تنظیم زاویه، تنظیم عمق، تنظیم ارتفاع پشتی صندلی، تنظیم زاویه برگشت صندلی به حالت اولیه و بسیاری موارد دیگر از مهم ترین نکاتی است که بدون اینکه متوجه آن شد در سلامت اثر می‌گذارد.تنظیم ارتفاع صندلی مانع از کشیدگی پاها می‌شود و تنظیم زاویه صندلی با استفاده از یک کوسن شناور که متصل به صندلی است برای افراد فراهم خواهد شد. 

 سوالی دارید!؟ 021-44442612

khooger