دراور یکی از مهم ترین وسایل هر اتاق خواب است.  دراور ها کاربرد های فراوانی دارند، شما می توانید از سطح روی آنها برای قرار دادن لوازم دکوراتیو استفاده فراوانی بکنید. از فضای کشوهای دراور برای قرار دادن لوازم مورد نیاز و یا لباس های خود می توانید استفاده کنید و با این روش مشکل فضای کم در اتاق خواب را حل کنید.
 

 سوالی دارید!؟ 021-44442612

khooger